MUsic Ministry

MUsic Ministry

Monday, April 16, 2012

What If?

Resurrection of Christ
Resurrection of Christ (Photo credit: Wikipedia)


If you never felt pain, then how would you know that I am a Healer?
If you never had to pray, How would you know that I am a Deliverer?
If you never had a trial, how could you call yourself an overcomer?
If you never felt sadness, How would you know that I am a Comforter?
If you never made a mistake, How would you know that I am a forgiver?
If you knew all, How would you know that I will answer your questions?
If you never were in trouble, How would you know that I will come to your rescue
If you never were broken, Then how would you know that I can make you whole?
If you never had a problem, How would you know that I can solve them?
If you never had any suffering, Then how would you know what I went through?
If you never went through the fire, Then how would you become pure?
If I gave you all things, How would you appreciate them?
If I never corrected you, How would you know that I love you?
If you had all power, Then how would you learn to depend on me?
If your life was perfect, Then what would you need me for?
GOD is Great!
God our Father, walk through my house and take away all my worries and illnesses and please watch over and heal my family and friends, in Jesus name, Amen.

ANG PANGINOON ANG AKING PASTOLKoro: Ang Panginoon ang aking pastol,


Pinagiginhawa akong lubos.

Handog N’yang himlaya’y sariwang pastulan,


Ang pahingahan ko’y payapang batisan.


Hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan,


Sa tumpak na landas, Siya ang patnubay. ( koro )

Madilim na lambak man ang tatahakin ko,


Wala akong sindak, siya’y kasama ko.


Ang hawak N’yang tungkod ang siyang gabay ko,


Tangan N’yang pamalo, sigla’t tanggulan ko. ( koro )