MUsic Ministry

MUsic Ministry

Tuesday, March 27, 2012

Huling HapunanITO ANG TINAPAY NG BUHAY
KANIN MO’T MAKIBAHAGI

ITO ANG TINAPAY NG BUHAY
KANIN MO’T MAKIIISA

IYAN ANG KATAWANG BINAYUBAY
UPANG IKAW AY MABUHAY
IYAN ANG KATAWANG NAGHIRAP
UPANG IYONG KAMTAN ANG BUHAY NA
WALANG HANGGAN

ITO ANG SARO NG BAGONG TIPAN
INUMIN MO’T MAKIBAHAGI

ITO ANG SARO NG BAGONG TIPAN
INUMIN MO’T MAKIIISA

IYAN ANG DUGONG DUMANAK UPANG IKAW AY LUMINIS
IYAN ANG DUGO NI CRISTO
NA PARA SA IYO DOON SA KALBARYO AY TUMIGIS

ITO ANG TINAPAY NG BUHAY
ITO ANG SARO NG BAGONG TIPAN
IYAN ANG KATAWANG BINAYUBAY
IYAN ANG DUGONG ITINIGIS
ITO ANG AKING PATUNAY AKO’Y KASAMA NIYANG NAMATAY
ITO ANG AKING IPAHAHAYAG NA MAGBABALIK
SI JESUS NA BUHAY

1 comment:

Tiradauno said...

Gusto mo ba ng online work?
Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
Email me: tirada_uno_23@yahoo.com / tiradauno@gmail.com / n.helphelphelp@gmail.com
Contact Number: 09465046302
For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/