MUsic Ministry

MUsic Ministry

Sunday, March 25, 2012


sa hapag ng panginoon mp3 download

SA HAPAG NG PANGINOON

SA HAPAG NG PANGINOON

CHORUS
SA HAPAG NG PANGINOON
BUONG BAYAN NGAYO'Y NAGTITIPON
UPANG PAGSALUHAN ANG KALIGTASAN
HANDOG NG DIYOS SA TANAN

I
SA PANAHONG TIGANG ANG LUPA
SA PANAHONG ANG ANI SAGANA
SA PANAHON NG DIGMAAN AT KAGULUHAN
SA PANAHON NG KAPAYAPAAN

REPEAT CHORUS

II
ANG MGA DAKILA'T DUKHA
ANG BANAL AT MAKASALANAN
ANG BULAG AT LUMPO
ANG API AT SUGATAN,
ANG LAHAT AY INAANYAYAHAN

REPEAT CHORUS

III
SA AMING PAGDADALAMHATI
SA AMING PAGBIBIGAY PURI
ANU PA MANG PAGTANGIS HAPO'T PASAKIT
ANG PANGALAN NYA'Y SINASAMBIT

No comments: